telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur

tel: 06-81734474

    Werkwijze

Werkwijze eerste consult

Het eerste consult duurt 60 minuten. Tijdens dit consult wordt met de diëtiste uw voedingspatroon besproken. Ook zullen de gewenste doelen met u besproken worden van de dieetbehandeling. Uw voedingsgewoonten, gezondheid, medicijnengebruik en uw leef- en werkomstandigheden zullen ook besproken worden. Daarnaast zal de diëtiste uw gewicht en taille-omtrek meten en uw BMI berekenen. Met deze informatie kan de diëtiste een advies geven dat past bij u en uw persoonlijke omstandigheden. Daarnaast kunt  u aanvullend voorlichtingsmateriaal meekrijgen om de informatie thuis nog een keertje rustig na te lezen.

Werkwijze vervolgconsult

Tijdens het vervolgconsult van ongeveer 30 minuten zal de diëtiste uw persoonlijk voedings- of dieetadvies bespreken. Het doel van een vervolgconsult is om te beoordelen of de eerder gestelde doelen zijn behaald. De gegeven voedings-, dieet-,  beweegadviezen of eetinstructies worden besproken en in relatie gebracht met de behaalde resultaten. Op basis van de uitkomsten wordt bekeken wat de beste vervolgstappen zijn om uw behandeling voor te zetten. Daarnaast is er in een vervolggesprek altijd ruimte om vragen te stellen.

Resultaat

Het einddoel van de behandeling is het zelfstandig verder kunnen met de aanpassingen in uw leef- en voedingspatroon. In diëtistenpraktijk Vitalarium vinden we het belangrijk dat alle patiënten aan het eind van de behandeling genoeg vaardigheden bezitten om de resultaten op lange termijn te behouden.

Uitwerken

Naast de tijd die de diëtiste met u in gesprek is zal ze tijd besteden aan het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies, het informeren aan degene die u verwezen heeft en het registreren van uw gegevens in uw dossier. Dit noemen we indirecte tijd omdat u dan niet aanwezig bent. Deze zogenaamde indirecte tijd bedraagt na het eerste consult 30 minuten en bij een vervolgconsult (indien nodig) 15 minuten. Deze tijd zal naast de directe tijd op uw rekening zichtbaar zijn.

Huisbezoek

Bent u door omstandigheden niet in staat om naar de diëtiste te komen, dan is het ook mogelijk dat zij bij u thuis komt. Indien hier een medische noodzaak voor is zullen geen extra kosten in rekening worden gebracht. 

Afspraak afzeggen

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dien u dit minimaal 24 uur (1 werkdag, niet in het weekend) tevoren aan te geven. Dit kan per email, telefonisch, via WhatsApp of door een voicemailbericht in te spreken. Afspraken die niet op tijd worden geannuleerd worden in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.