Vergoedingen en tarieven

Vanuit de basisverzekering wordt de dieetbehandeling standaard 3 uur per jaar vergoed, dit zijn ongeveer 6 consulten. Daarnaast kan het zijn dat er vanuit een aanvullende verzekering nog extra consulten worden vergoed. De vergoeding vanuit de basisverzekering wordt altijd als eerste aangesproken. Deze vergoeding gaat ten koste van het eventuele openstaande eigen risico.

U hoeft geen eigen risico te betalen als de vergoeding van dieetadvies plaatsvindt via de zogenoemde ‘ketenzorg’. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de diagnose diabetes type 2, COPD of CVRM.

Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen risico.

De consulten bij ons worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Wij hebben met de meeste verzekeraars een contract afgesloten waarin onze tarieven vastliggen. Bij een aantal verzekeraars zoals de Friesland, CZ, Delta Loyd en Ohra is een verwijsbrief van de huisarts noodzakelijk. Dit is vaak een formaliteit en kan bij uw huisarts aangevraagd worden.

Voor een goede planning is het belangrijk dat je op tijd op de afspraak komt. Wanneer je een afspraak niet kunt nakomen, dien je dit minimaal 24 uur tevoren aan te geven. Dit kan per email, telefonisch, of door een voicemailbericht in te spreken. Afspraken die niet op tijd worden geannuleerd worden in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.